VODA - základ života

úprava pitnej a úžitkovej vody

Vitajte na našej stránke!
Naša ponuka: úprava pitnej a úžitkovej vody, pitný režim vo firmách. Náš sortiment obsahuje to najlepšie, čo je v súčasnosti dostupné na trhu.

Na stránkach úprava vody sa okrem iného môžete dozvedieť:

80 % civilizačných chorôb má priamu súvislosť s kvalitou pitnej vody
zdroj: WHO - Svetová zdravotnícka organizácia
pitný režim vo firme - 1 COOLER = nové auto zadarmo každých 5 rokov!
ISB -možná úspora až 45% nákladov za vykurovanie!

ak chcete vedieť ešte viac, vyberte si z ponuky.

Kontakt

V prípade vášho záujmu ma môžete kontaktovať:
mobil: 0905 644 330
Email: voda@upravavody.info

© 2007