VODA - základ života

FAQ - často kladené otázky - ISB

Ako môže ISB® znížiť spotrebu soli pri použití Iónomeničových zmäkčovačov?

Odstránenie rozpustených solí z vody vo forme uhličitanov vedie k tomu, že soli už nie sú v roztoku prítomné ako ióny. Úspory v používaní solí znamenajú, že veľký hotel môže za rok ušetriť obrovské množstvo finančných prostriedkov a súčasne znížiť zaťaženie podzemných vôd znečistením a rovnako znížiť spotrebu vody. V niektorých oblastiach U. S. A. sú už na soli založené zmäkčovače zakázané kvôli soli, ktorá kontaminuje zásoby pitnej vody.

Ako je možné spoznať, že zariadenie už nefunguje?

Tak, že sa vodný kameň znovu začne ukladať na povrchu výhrevných plôch a ohrev sa predĺži.

Čo spôsobuje flokuláciu malých čiastočiek?

Zmena statickej rovnováhy v Ion ScaleBuster® neutralizuje nabité častice, ktoré sa potom vzájomne neodpudzujú. Je to spôsobené zinkovou anódou s patentovanou konštrukciou a PFTE (teflónovými) vírivými komorami.

Môžu sa zrazené častice niekde ukladať?

V bežnom „priamom“ systéme sú častice rozptýlené a prechádzajú systémom bez prekážok. V systémoch, ktoré médium cirkuluje alebo obsahujú miesta, kde môže dôjsť k usadzovaniu, môže byť nutné podniknúť opatrenia (filtre, odkalovače), ktoré by tieto častice odstránili buď filtráciou alebo vyplachovaním. Obyčajne sa táto otázka vôbec nerieši. Napríklad kanvice v domácnostiach môžu byť občas očistené a vypláchnuté, aby sa zbavili jemných zbytkov. Tento postup je bežne akceptovaný zákazníkmi ako malá cena za odstránenie a prevenciu nánosov vodného kameňa. Naši distributéri môžu poskytnúť rady a detaily na inštaláciu.

Prečo sa rozpustené minerály po ošetrení zariadením Ion ScaleBuster® zrážajú?

Pôsobenie zariadenia Ion ScaleBuster® spôsobuje premenu rozpustených hydrogenuhličitanov na zrazené, menej rozpustné uhličitany.

Prečo je nutné Ion ScaleBuster® uzemniť?

Zmeny, ku ktorým dochádza v zariadení Ion ScaleBuster®, sú hlavne spojené so zrážaním uhličitanov vzniknutých rozkladom hydrogenuhličitanov. Akonáhle dôjde k akejkoľvek zmene chemickej štruktúry látky, ktorá vedie aspoň k čiastočnej zmene jej zložiek, dôjde k zodpovedajúcej zmene elektrického náboja. Ak je potom zamedzená neutralizácia tohto náboja, ku ktorej však v prípade Ion ScaleBuster®-u za pomoci uzemnenia dochádza, potom k požadovaným zmenám nemusí dôjsť vôbec alebo len na obmedzený čas.

Ako dlho účinok trvá?

V porovnaní s ostatnými zariadeniami si Ion ScaleBuster® vybudoval najvyššie uznanie pre veľkosť vyzrážaných častíc. Veľké častice majú omnoho menšiu plochu ako suma menších s rovnakou celkovou masou. Preto im dlhšie trvá spätné rozpustenie do roztoku a následne tak dochádza v upravovanom systéme k dlho trvajúcim efektom. Ak je voda upravovaná Ion Scale-Busterem®, možno očakávať, že bude odstraňovať nánosy z potrubí omnoho dlhšie ako konkurenčné výrobky, ktoré produkujú oveľa menšie častice.

Kde by mal byť Ion ScaleBuster® umiestnený?

Ideálne by malo byť zariadenie Ion ScaleBuster® umiestnené aspoň pár metrov pred zariadením, ktoré má byť chránené. To zaistí správnu funkciu – rast zrazených častíc vodného kameňa pred tým, než sa voda dostane do miest, kde sa produkuje vodný kameň.

Je Ion Ion ScaleBuster® účinný v systémoch s horúcou vodou?

Ion Ion ScaleBuster® sa stáva najobľúbenejším spôsobom ochrany horúco-vodných systémov v domácnostiach proti korózii. Nemecký Thyssen kúpil niekoľko sto jednotiek, aby chránil ním spravované činžové domy a obytné priestory. V horúco-vodných cirkulačných systémoch sa dosahujú najlepšie výsledky kontinuálnou filtráciou na odstránenie zrazených pevných látok. Odporúčania pre správnu inštaláciu sú ľahko dostupné cez našu sieť distributérov.

Nájde Ion ScaleBuster® uplatnenie všade?

Zariadenie sa ukazuje ako efektívny spôsob úpravy úžitkovej I pitnej vody. V Kanade je 52 vodných veží vybavených systémami ISB®. Tie pracujú v čistom prostredí bez baktérií, šetria vodu a znižujú použitie chemikálií na absolútne minimum. Obrí kórejský výrobca ocele Posco nedávno kúpil jednotky s priemerom 14”, aby chránil vodný systém proti korózii a vodnému kameňu. Tak pitné, ako aj úžitkové vody môžu byť filtrované efektívnejšie s použitím Ion Scale-Busteru®, čo je demonštruje úprava cirkulujúcej vody v plaveckých bazénoch.

Prečo je kombinácia zinku, kavitácie a dielektrika v Ion ScaleBuster® dôležitá?

Zariadenie Ion ScaleBuster® na úpravu vody využíva kombináciu efektov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že dôjde k vyzrážaniu vodného kameňa z vody. Kavitácia vyvoláva masívne zmeny tlaku rozkladajúce hydrogenuhličitanové molekuly. Čiastočky zinku predstavujú potrebné kryštalizačné jadro, dielektrikum vyvoláva statické efekty.

Prečo je Ion ScaleBuster® lepší ako magnetické jednotky?

Ideálna magnetická jednotka je navrhnutá tak, aby vytvárala magnetické siločiary v pravom uhle vzhľadom k prúdu média. Podľa Faradayových zákonov sa tak vytvára elektromotorická sila, ktorá spôsobuje zmeny v molekulách vody. Bohužiaľ pri príliš pomalom prúde dochádza k obmedzenému vytváraniu elektromotorických síl a príliš rýchly prúd vedie k turbulentnému prúdeniu, čo ovplyvňuje funkciu zariadení. Ion ScaleBuster® je neporovneteľne účinnejšie a omnoho všestrannejšie zariadenie (súčasne chráni systémy s vodou pred vodným kameňom, koróziou vďaka patentovanej zinkovej anóde a aj pred baktériami Legionella.

Ušetrí Ion ScaleBuster® energiu pri kúrení v kotloch ?

Samozrejme. Až 30-40 % ! Pretože Ion ScaleBuster® odstráni existujúce nánosy vodného kameňa z výhrevných povrchov, a tak zvýši prestup tepla v kotli. Spotrebuje sa menej energie na ohrev vody.

Aká je životnosť zariadení Ion ScaleBuster®?

To záleží na kvalite a množstve vody prechádzajúcej Ion ScaleBusterom®. Veľa zariadení Ion ScaleBuster® stále bezproblémovo pracuje bez údržby alebo opráv tak v domácnostiach ako aj v priemysle ešte po 10 rokoch prevádzky. Samozrejme v agresívnych vodách, kde je zariadenie Ion ScaleBuster® nasadené, aby chránilo pred koróziou, je možno očakávať nižšiu životnosť anódy. Na nedávnom veľtrhu Maintec 2005 náš kanadský distributér ohlásil, že zinkové anódy ISB® inštalované pred 10 rokmi na hubovej farme javia minimálne známky opotrebovania a farmár je veľmi spokojný s účinnosťou nášho zariadenia.

Čo spôsobuje, že z vody po aplikácii ISB® zmizne chuť chlóru ?

Voľný chlór je absorbovaný vyzrážanými časticami.

Zmení sa chuť vody po úprave vody cez ISB®?

Ion ScaleBuster® zlepšuje chuť vody „maskovaním“ nepríjemných príchutí, napríklad chlóru. Niektorí experti na poli fyzikálnej úpravy vody predpokladajú, že tieto chute bývajú pohltené vo vyzrážaných pevných látkach.

Zmäkčí Ion ScaleBuster® vodu?

Nie v striktnom význame slova „zmäkčenie“. Avšak po vyzrážaní niektorých rozpustených látok je možné znížiť množstvo mydla a umývacích prostriedkov. „Mäkší pocit“ je na vody často poznateľný.

Prečo dôjde k zníženiu spotreby chemikálií v plaveckých bazénoch a chladiacich vežiach po aplikácii zariadenia Ion ScaleBuster®?

Odstránením usadeného vodného kameňa dôjde ku zníženiu miest s vhodnými podmienkami pre život baktérií. Flokulácia organických koloidov tiež zefektívňuje filtráciu za súčasného zníženia množstva chemikálií potrebných na sterilizáciu.

Prečo radšej používať Ion ScaleBuster® ako chemické úpravne vody?

Chemické metódy strácajú svoju obľúbenosť, pretože ich použitie spôsobuje znečistenie povrchových a podzemných vôd. Spotreba elektrického prúdu, údržba, ekológia, ako i manipulácia so soľou, sú dôvody prečo ISB® vyhráva na celej čiare. Napríklad vo vyspelých krajinách bolo zakázané používanie fosfátov a iných chemikálii . . . Tam kde sa upravujú vody chemicky, dochádza pri využívaní zmäkčovadiel k zvýšeniu množstva sodíka v pitnej vode. Likvidácia chemikálií je drahá a ich využitie samozrejme poškodzuje životné prostredie. Chemikálie môžu spôsobiť ohrozenie zdravia a bezpečnosti.

Ako dôjde k zastaveniu korózie?

Efekt galvanického článku zaisťuje redukčné účinky na skorodované miesta. Dôjde ku vzniku stabilnej formy oxidu ktorá zaisťuje ochrannú vrstvu počas prevádzky ISB® . Patent ISB® zahŕňa použitie konštrukčných materiálov ktoré nevedú ku korózii a zablokovaniu v samotnom zariadení. Je známou skutočnosť, že napríklad nehrdzavejúca oceľ celkom ponorená vo vode trpí štrbinovou a jamkovou koróziou kvôli iónom chlóru, ktorý sa nachádza vo vode. Ion ScaleBuster® nevyužíva v konštrukcii svojich špeciálnych vírivých komôr nehrdzavejúcu oceľ.

Za aký čas vyčistí Ion ScaleBuster® systém?

Potrebný čas bude záležať na viacerých faktoroch – samozrejme predovšetkým na hrúbke nánosov vodného kameňa a vzdialenosti od zariadenia Ion ScaleBuster®. Samotný objem vody prechádzajúci Ion Scale-Busterom® podmieňuje dobu potrebnú na vyčistenie nánosov vodného kameňa a korózie v systéme. Ion ScaleBuster® však svoju úlohu začne okamžite po inštalácii za predpokladu, že je v systéme stále nejaký vodný prúd. Celková doba je 3-6 mesiacov.

Ako dôjde k vyčisteniu starých nánosov?

Zrážaním vodného kameňa z upravovanej vody dochádza k jej nižšej nasýtenosti a tým aj k jej zvýšenej agresivite voči existujúcim nánosom. Táto menej nasýtená voda je schopná z určitý čas rozpustiť staré nánosy vďaky Ion ScaleBuster®-u.

Ovplyvňuje turbulentné prúdenie výkon zariadenia Ion ScaleBuster®?

Nie. Konštrukcia ISB® vyvoláva vírenie pre zlepšenie výsledkov úpravy vody len v samotnom výrobku

Je Ion ScaleBuster® závislý na rýchlosti prúdu?

Na rozdiel od mnohých iných výrobkov je ISB® menej závislý na rýchlosti prúdu a ponúka skvelé výsledky napriek širokým spektrám podmienok toku vodného prúdu.

Ovplyvní Ion ScaleBuster® nejakým spôsobom vodný tlak?

Vnútorná konštrukcia ISB® je navrhnutá tak, aby dochádzalo k minimálnemu zníženiu tlaku a je nemožné, aby došlo k ovplyvneniu vodného prúdu. Každý potrubný systém je navrhnutý s dostatočnou rezervou ( viď graf „Strata tlaku v ISB” ).

Zodpovedá Ion ScaleBuster® predpisom o vode?

Áno. Výrobca podnikol všetky kroky, aby sa uistil, že Ion ScaleBuster® zodpovedá tým najprísnejším predpisom pre materiály a ich použitie v aplikáciách spojených s pitnou vodou. Laboratórne testy preukázali zníženie úrovne mikroorganizmov v potrubných systémoch pomocou ISB®. Výrobok má certifikáty WRAS a TÜV GS a bol testovaný pri vysokom tlaku.

D.Chrenko © 2007
0905 482 304
desing: Jagun ...

NAJ.sk